Niepełnosprawność

Just another WordPress.com weblog

RODZAJE NIEPEłNOSPRAWNOśCI Maj 14, 2008

Filed under: Rodzaje niepełnosprawności — celinax86 @ 10:45 am

Ograniczenia funkcjonalne mogą mieć charakter stały lub przejściowy, całkowity lub przejściowy, mogą występować w jednakowym nasileniu lub charakteryzwać się zróżnicowanym poziomem odchyleń w trzech płaszczyznach: osobowe, biologicznej, społecznej. Zróznicowanie to zależy od bardzo wielu czynników. Za najważniejsze uważa się:

 

a) rodzaj,

 

b) widoczność,

 

c) czas wystąpienia niepwłnosprawności,

 

d) wartość przypisywaną przez jednostkę i jej otoczenie społeczne sprawności utraconej,

 

e) zdolność jednostki niepełnosprawnej i jej najbliższego otoczenia społecznego do akceptacji ograniczeń zaistniałych w sferze biologicznej organizmu,

f) zdolność jednostki do mobilizacji zachowanego potencjału i wykorzystania go dla własnego rozwoju,

 

g) wsparcie udzielana jednostce na poszczegółnych etapach

przeżywania niepełnosprawności przez otoczenie społeczne

(rodzinę, środowisk lokalne, służby rehabilitacyjne, socjalne).

<!–[if !supportEmptyParas]–> <!–[endif]–>

Uwzględnie tych czynników pozwala na obiektywną ocenę konsekwencji niepełosprowaności i dostosowanie programu rehabilitacyjnego to indywidualnych potrzeb jednostki.

<!–[if !supportEmptyParas]–> <!–[endif]–>

W literaturze przedmiotu wyróżnia się poszczególne RODZAJE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. Najczęściej podaje się: USZKODZENIA NARZĄDÓW ZMYSŁÓW (wzroku, słuchu), USZKODZENIA MOWY, USZKODZENIA NARZĄDÓW RUCHU, NARZĄDÓW WEWNĘTRZNYCH, oraz USZKODZENIA UKŁADU NERWOWEGO KIERUJĄCEGO CZYNOŚCIAMI UMYSŁWYMI I ZACHOWANIEM JEDNOSTKI LUDZKIEJ.

<!–[if !supportEmptyParas]–> <!–[endif]–>

(Źródło: Encyklopedia perdagogiczna XXI wieku. Tom III, pod. red. T. Pilcha, Warszawa 2004,s. 647.)

Reklamy